Kjennetegn på kristne i Nord-Korea

Kjennetegn på kristne

i Nord-Korea

Ifølge en kinesisk kristenleder er en stor del av befolkningen i Nord-Korea myndighetenes spioner. De som er engasjert i agentvirksomheten rapporterer alt som er av interesse blant naboer, på arbeidsplassene og på skolene, ja selv i sine egne familier. De er informert om hva de skal se etter for å spore opp kristne: For det første: Hvis du ser noen som alltid smiler og virker glade, da er det sannsynlig at de er kristne. For det andre: Hvis det er noen som alltid er takknemlige, da er det sannsynlig at de er kristne. Og for det tredje: Hvis det er noen som alltid er hjelpsomme, da er de sikkert kristne.

En kvinne som satt fengslet i Nord-Korea, Soon Ok Lee, og som blant annet har vitnet i FN, forteller i sin bok og i et filmintervju om hvordan hun så kristne fanger ta hverandres hender og synge lovsanger før en av dem skulle henrettes. Det førte henne til tro på Jesus.

Kilde: Dagbladet Dagen, 10.10.2014, s. 30 (innlegget ”Se etter dem som alltid smiler” av Stig Magne Heitmann, informasjonsleder i Åpne Dører)