Om begrepet "flyt i ånden"

 Om begrepet «flyt i ånden»

 

Forskning viser at de beste øyeblikkene i våre liv ikke kommer av fritid eller glede. De kommer når du er midt i en viktig oppgave som er utfordrende, men samsvarer godt med dine evner. I disse øyeblikkene er du så fanget opp i aktivitet at du glemmer tiden. Din oppmerksomhet er fullt fokusert uten at du tenker på det. Du er fullstendig oppmerksom, uten å være selvbevisst, strekkes og utfordres, men uten følelse av stress eller bekymring. Du har en følelse av engasjement eller enhet med det du gjør. Denne tilstanden kalles "flyt i ånden" av den grunn at mennesker som opplever det, bruker metaforen om følelsen av å være fanget opp i noe utenfor seg selv. (...) Ironisk nok erfarer du det mer i ditt arbeid enn på fritiden. Faktisk er strømmen av flyt i ånden på det laveste når du ikke har noe å gjøre. Å sitte uvirksom produserer ikke flyt.

 

Kilde:

Heftet ”…et ord for dagen. Stille stunder gir styrke” (desember-januar-februar 2016). Bergen: UCB Media (28. desember).