-Det er vår store glede å gjøre alt vi burde gjøre

 -Det er vår store glede

å gjøre alt vi burde gjøre

 

I teksten under stiller Seneca Sodi spørsmål til sin mor som har vært i Himmelen siden hun døde over 60 år tidligere, om privilegier og plikter i Himmelen:

 

-Jeg ønsker først å få vite hvilke privilegier vi har her i Himmelen, både i Staden og utenfor i Paradiset og ellers her oppe. Og hvordan er loven som styrer disse privilegiene, og det vi skal gjøre?

-Jeg forstår til fulle, sa hun, -hva du ønsker å få vite. Du har stilt mange viktige spørsmål, og jeg er glad for å kunne hjelpe deg med en hvilken som helst detaljert forklaring som du måtte ønske.

Dine privilegier er imidlertid ubegrenset. Dine muligheter for å oppleve lykke og glede er blitt så mye større etter at du forlot ditt jordiske liv. Alle ting her inviterer til den fulleste utøvelse av alle dine sjelsevner. Din gjøren og laden vil bli styrt av en kunnskap om Guds vilje. Du vil aldri ønske å gjøre noe eller å foreta deg noe som er imot Guds vilje. Du vil aldri ønske å gjøre noe eller å foreta deg noe som er imot Guds vilje.

Kjærlighetens og lysets lov, er loven i himmelens rike. Ingen ønsker å gjøre noe her som ikke vil være moralsk riktig. Det finnes ingen tanker eller antakelser hos noen om hvorvidt en selv eller noen annen gjør noe moralsk uriktig. Du har tidligere uten tvil funnet ut at du ikke har noen tilbøyeligheter inne i deg eller fristelser utenfor deg til å gjøre noe galt. Alle ting som du føler deg tilbøyelig til å gjøre, er riktig så langt det moralske angår. Din kunnskap er likevel begrenset. Alt hva Gud bifaller og din kunnskap forstår, vil du bifalle fra de innerste dyp av din sjel. Hans vilje blir lov for deg. Han legger ikke til skyld hos noen her, for ingen i hele dette himmelske riket har noen følelser eller ønsker om å være ulydig. Man vet ikke om synd her. Jordens store forbannelse er fullkomment bannlyst og forvist fra disse gatene og boligene i Staden; og likeså fra veiene, stiene og tilholdsstedene i Paradiset.

Ingen flekk av synd har noensinne vært her siden Gud kastet ut englene som syndet. Hver eneste av de tusener som du ser kommer og går der borte, er gjenspeilingen av Gud så fullstendig at de ikke har noe ønske om å gjøre noe annet enn nettopp å oppfylle hans vilje. Vår plikt her er bare et velsignet privilegium. Det er vår store glede å gjøre alt vi burde gjøre (Scott (red.), 2000, s. 65-66).

 

Kilde: Scott, Elwood (red.). (2000). Paradiset, den hellige stad og tronens herlighet. Moss: Esca forlag.