Om å unngå forfengelighet

  Om å unngå forfengelighet

 

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

Pass på at ikke mennesket går under i keiserverdigheten, at ikke purpuren smitter av på deg. Slikt hender.

Hold deg selv enkel, god, ren, verdig, uaffektert, rettferdig, from, velvillig, kjærlig, sterk nok til de riktige oppgaver. Kjemp for at du stadig må være slik som filosofien vil gjøre deg. Vis ærefrykt for gudene, frels mennesker.

Livet er kort. Den eneste frukt av et jordeliv er fromhet og handlinger til samfunnets beste.

I alle ting skal du være en elev av Antoninus. Tenk på hvordan han gikk inn for alle handlinger som stemte med fornuftens bud. Tenk på hans likevektige sinn og hans fromhet, på hans glade ansikt og hans vennlighet, hans forakt for ytre skinn, hans energi når det gjaldt å sette seg inn i ting. Han slapp under ingen omstendigheter en sak fra seg før han hadde undersøkt den grundig, og kjente den til bunns. Han fant seg i ugrunnet kritikk uten å ta igjen på samme måte. Han skyndte seg aldri. Bakvaskelse hørte han ikke på. Tenk på hvor nøye han prøvde karakterer og handlinger. Han var ikke kritikksyk, ikke redd, ikke mistenksom, ingen sofist. Han var meget nøysom, for eksempel i krav til bolig, til klær og mat og til tjenerskap. Arbeide elsket han, og var meget tålmodig. Han kunne være på samme sted hele dagen; på grunn av den sparsomme kost han levde på, behøvde han bare å tømme maven en gang på den vante tid. I sine vennskaper var han fast og uforanderlig. Han fant seg i at man fritt opponerte mot hans meninger, og var glad hvis man kunne overbevise ham om at en annen oppfatning var bedre. Han var gudfryktig uten å være overtroisk. Ha dette for deg, for at din siste time skal finne deg med en like god samvittighet som hans (Aurelius, 2004, s. 111-112).

Antoninus Pius (86-161) var keiser i Romerriket fra 138-161. Han innførte lover som beskyttet slaver mot overgrep, og ble regnet som én av de fem gode keiserne. Antoninus Pius beskrives som rolig, pliktoppfyllende og ordentlig.

Litteratur:

Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

https://no.wikipedia.org/wiki/Antoninus_Pius, lest 27.03.2016