Om plikten til å være et godt menneske

 Om plikten til å

være et godt menneske

 

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

 

Minn deg selv om at det er din plikt å være et godt menneske. Det menneskets natur krever av deg, det må du gjøre uten å vakle. Si det du synes er riktig, bare det skjer med vennlighet, finfølelse og oppriktighet (Aurelius, 2004, s. 134)

 

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.