Du kan ta deg av de ufølsomme og utakknemlige

 Du kan ta deg av de

ufølsomme og utakknemlige

 

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

 

Du har ikke tid til å lese. Men det er mulig for deg å holde ditt hovmod i tømme. Det er mulig for deg å heve deg over lyst og smerte og å forakte berømmelse. Det er mulig for deg å beherske din vrede over ufølsomme og utakknemlige mennesker, ja, du kan til og med ta deg av dem (Aurelius, 2004, s. 135).

 

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.