Du selv handler ofte galt

Du selv handler ofte galt

 

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

 

Du selv handler ofte galt. Du er slik som de andre. Selv om du avholder deg fra enkelte former for urett, har du iallfall tilbøyelighet til å gjøre galt. Det som får deg til å avstå fra dårlige handlinger, er feighet, omsorg for ditt gode navn og lignende usle motiver (Aurelius, 2004, s. 179).

 

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.