Ukentlig kirkegang gir lenger levetid

 Ukentlig kirkegang gir lenger levetid

Forskning fra University of Colorado viser at de som går i kirken én eller flere ganger i uken, gjennomsnittlig lever syv år lenger enn de som aldri går i kirken.

Kilde: VG (Verdens Gang), 3. september, s. 48-51 (Lever lenger med troen).