Om å bli renset og oppnå gode egenskaper og dyder

 

Om å bli renset og oppnå

 

gode egenskaper og dyder

 

Løft ditt hjerte til Gud i ydmykhet og kjærlighet! Gud selv må du søke, ikke noe av det du kan oppnå gjennom ham.

Du må tenke på Gud og på ham alene. Vær på vakt, slik at ingenting annet opptar din tanke og din vilje.

Gjør alt som står i din makt for å glemme alle Guds skapninger og alt de foretar seg. La ikke din tanke og lengsel være rettet mot det skapte, hverken mot skaperverket i alminnelighet eller mot bestemte skapte ting. Se bort fra alt som er skapt, la det ikke få din oppmerksomhet.

Når sjelen arbeider på denne måten, behager det Gud mer enn alt annet. Alle helgener og engler gleder seg. Av all makt hjelper de deg til å gjøre fremgang så hurtig som mulig.

I større grad enn noen kan tenke seg er dette arbeidet til gavn for hele menneskeslekten. Til og med sjelene i purgatoriet får lindring.

For din egen del: Du kan ikke gå noen bedre vei for å bli renset og oppnå gode egenskaper og dyder (1994, s. 18).

 

Kilde: (1994). Et spyd av kjærlighet og lengsel. Tekster fra engelsk middelalder. Oslo: St. Olav Forlag.