Sundar Singh (f. 1889) om synd

 Sundar Singh (f. 1889) om synd

 

I boka Ved Mesterens føtter. Et møte mellom Mesteren og hans disippel, skriver Sundar Singh blant annet følgende i den delen som handler om synd og frelse:

 

Disippelen:

Herre, nesten alle mennesker vet at det er syndig å være ulydig mot Gud og forsømme å dyrke ham, og den ødeleggende virkning gir seg meget klart til kjenne i verdens nåværende tilstand. Men det er ikke så klart å se hva synd virkelig er, eller hvordan et så ødeleggende element ble frembragt i den allmektige Guds skapning mot hans vilje, mens han var til hele tiden.

 

Herren:

1.Synd er uttrykket for den handling at man forkaster Guds vilje og følger sin egen vilje, forkaster det som er rett og tilbørlig, og velger det uriktige og utilbørlige, og gir etter for sitt eget ønske og behag selv om det ikke gir noen sann tilfredsstillelse med virkelig og blivende glede. Synd er ikke noe med en slik egen tilværelse at vi kan si om den at den ble skapt. Det er snarere navnet på en tilstand. For det er bare én skaper for alle skapte ting, og han er god, og en god skaper kan ikke skape eller frembringe noe ondt; det ble i strid med hans natur. Ved siden av denne gode skaper, er der ingen annen skaper som kunne ha skapt det onde.

Og Satan kan bare forderve det som er skapt, han har ingen makt i seg selv til å skape noe. Så synden er ikke noe som er skapt med en egen tilværelse. Det er alene en tilstand som ødelegger og villeder. Lyset har således sin tilværelse, men mørket har ingen eksistens, og er bare mangel på lys. På samme måte har synden og det onde ingen egen eksistens, men motsetningen til eller mangelen på det gode, er i seg selv ondt. Men denne syndens mørke tilstand er meget farlig, for på grunn av mørket, forviller mange sjeler seg bort fra den rette vei og går til grunne på Satans bedrags klipper, og faller i helvetes mørke avgrunn og er fortapt. Fordi det er slik, var det at jeg, som er verdens lys, ble åpenbart i kjødet slik at jeg kunne utfri dem som angrer og tror på meg fra mørkets makt og føre dem trygt frem til deres ønskers mål i himmelen hvor det ikke er skygge av natt eller av mørke (Singh, 1922, s. 21-23).

(Sundar Singh besøkte også Norge. Etter en reise til Himalaya i 1929 har han ikke blitt funnet. Noen mener at han døde der, mens andre er av den oppfatning at han ble tatt rett opp til Himmelen slik blant annet Elias ble (ifølge 2. Kongebok).) 

 

Kilde:

Singh, Sundar. (1922). Ved Mesterens føtter. Et møte mellom Mesteren og hans disippel. Christiania / Oslo: Det norske misjonsselskap

https://en.wikipedia.org/wiki/Sadhu_Sundar_Singh, lest 05.02.2017

http://www.nb.no/nbsok/nb/cfe392eae5135b8c377b38435e17eea0?index=1