Asbjørn Kvalbein om nøysomhet

 

Asbjørn Kvalbein om nøysomhet

 

Asbjørn Kvalbein skriver:

Bibelen formaner «dem som er rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal de sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk».

Det er fælt å oppleve hvor smålige mennesker blir når de preges av gjerrighet og pengejag. Og det er tilsvarende berikende å møte mennesker som har funnet sin rikdom i det som er større enn penger og materielle verdier.

Nøysomhet gir oss nye verdier: storhet i de enkle ting, tid til å nyte gavene vi får, mindre stress for å jage etter penger. Folk som bidrar mest til framgang her i verden, er de som krever minst for sin egen del. Å kunne være fornøyd med lite er noe så stort at hele verden ikke kan ta det fra oss. Nøysomheten gjør vandringen gjennom livet lettere.

(…) I dag er vi blitt flinke til mange ting, men ikke alltid gode til å lage ting enkelt.

(…) Nøysomhet kan som andre verdier slå ut i noe negativt. Noen nøysomme blir kritikksyke, misunnelige eller smålige. Hvis ikke nøysomheten gir deg glede, er den ikke kristelig eller god. Nei, la nøysomheten slå seg i hop med glede og takknemlighet over hva andre får, så blir nøysomheten en rikdom for deg (Kvalbein, 2003, s. 340-341).

 

Kilde: Kvalbein, Asbjørn. (2003). Verdier for livet. 365 ettertanker. Oslo: Lunde Forlag. (9. august)