Litt om borgerlønn

 Litt om borgerlønn

Ifølge den nederlandske journalisten, forfatteren og historikeren Rutger Bregman – som har skrevet en internasjonal bestselger om garantert minsteinntekt (borgerlønn – er borgerlønn en god idé:

-For det første er en garantert minsteinntekt den mest effektive og siviliserte måten å utrydde fattigdom på. I boken min tar jeg for meg alle forsøkene som har vist at det gir lavere helseutgifter, bedre skoleresultater og redusert kriminalitet. Dermed er garantert minsteinntekt et tiltak som finansierer seg selv.

-For det andre dreier det seg om frihet. En garantert minsteinntekt lar folk gjøre hva de vil med livet sitt.

-Millioner av mennesker har unyttige jobber, ikke lærere og søppeltømmere eller pleiere. Men mange bankfolk, konsulenter og advokater sier om sin egen jobb at de ikke tilfører mye av verdi.

Rutger Bregmann har følgende definisjon av arbeid: Å gjøre noe nyttig. Gjøre verden mer interessant, vakrere eller bedre. Mennesker higer etter et meningsfullt liv. Og mye viktig arbeid er ulønnet. Frivillig arbeid. Omsorg for barn og eldre. Mens mye lønnet arbeid er unyttig. Folk sitter på kontoret hele dagen og sender e-post til andre de ikke bryr seg om. Skriver rapporter ingen noen gang kommer til å lese. Eller de sitter med Facebook hele dagen. I mine øyne er ikke det noe godt samfunn.

-Velferdsmodellen vi har i Europa nå, faktisk i de fleste av verdens utviklede land, har blitt stadig mer byråkratisk og formyndersk. Ofte oppleves den også ydmykende. Venstresiden mener alltid at den vet best, og vil hjelpe alle - særlig fattige - med å velge rett. Jeg mener at folk vet best selv. Også de fattige vet mye bedre enn noen byråkrat hva de bør bruke penger og krefter på. I den forstand går mine idéer utenom det gamle høyre-venstreskillet. Idéene er venstreorienterte i det at de vil utrydde fattigdom og gi folk større valgmuligheter, men også høyreorienterte, i den forstand at jeg tror på frihet og ansvar for individet.

En annen forkjemper for garantert minsteinntekt (borgerlønn) – den europeiske milliardæren Götz Werner – mener at det å ha frihet til å si nei er hva det egentlig dreier seg om:

-Har jeg frihet til å si nei? Hva er det som hindrer meg i å si nei? Jo, fordi jeg er nødt til å ha en jobb. Hva om alle hadde hatt en borgerlønn som det var mulig å overleve på? Se på folk rundt deg og spør deg selv om de hadde blitt i jobben da, og om de hadde blitt der særlig lenge. Frihet er ikke å kunne gjøre det en ønsker. Frihet er å kunne la være å gjøre det som er forventet av deg. Det er hele poenget. Det er det dette dreier seg om.

 

I dokumentaren sies blant annet følgende om hvorfor borgerlønn ikke er innført:

 

-Eliten ser ned på vanlige folk. De tror at de vet best. De tror at de kan hjelpe. De tenker at lastebilsjåfører og fabrikkarbeidere trolig vil gjøre så mye dumt dersom de bare får pengene.

-Det ligger i menneskenaturen et ønske om å utøve makt. Derfor har eliten en grunnleggende motvilje mot å innføre borgerlønn. Da kan de ikke lenger true folk med å ta arbeidsplassen fra dem.

 

Kilde: https://tv.nrk.no/serie/urix/NNFA53100217/02-10-2017