Kjent trollmann kom til tro på Jesus

 Kjent trollmann kom til tro på Jesus

 

Papa Jarto Makai fra Togo i Vest-Afrika var en velkjent trollmann. Hele livet hadde han praktisert voodoo og tilbedt ulike ånder og fetisjer (gjenstander som blir ansett å ha en spesiell, gjerne religiøs eller magisk, kraft, makt eller verdi).

-Men til tross for at jeg trofast utførte de okkulte ritualene mine, fikk jeg dårlige avlinger. I tillegg fikk jeg etter hvert så dårlig helse at jeg ikke hadde krefter til å ta hånd om den dårlige innhøstingen, sier den togolesiske bonden.

Etter hvert ble livet til Papa Jarto Makai preget av fattigdom og store problemer. Men han øynet håp da han en dag lyttet til den kristne radiokanalen Vekkelsesvinden (Radio de Reveil). For første gang i det lange livet sitt hørte han budskapet om at Jesus var den eneste som kunne beskytte og frelse.

-Radioprogrammet snakket om at Jesus var den eneste som kunne gi evig liv og beskytte fra Satans onde krefter, forteller Papa Jarto Makai. Jeg ønsket denne beskyttelsen og frelsen, og tok imot Jesus samme dagen hjemme på gården.

Kort tid etter reiste jeg til nabobyen og møtte en pastor. Jeg fortalte ham at jeg hadde forlatt voodooen og begynt å følge Jesus. Denne pastoren kom med hjelp og oppmuntring slik at jeg vokste i den nye troen på Jesus.

Voodoopraktisering er mye utbredt i Togo, i likhet med nabolandet Benin hvor voodoo opprinnelig kommer fra. Lignende typer av animisme finnes også andre steder rundt om i Vest-Afrika. Forestillingen om åndenes påvirkning i menneskers hverdag er sentral. Ofte er voodooen blandet med innslag av islam eller kristendom, da de tradisjonelle kirkene ikke alltid forkaster synkretisme (religionsblanding).

For den nyfrelste Papa Jarto Makai ble det viktig å ta et tydelig standpunkt mot voodooen han hadde praktisert i så mange år, og kastet derfor alle gudebildene og fetisjene han eide på bålet. For familien og vennene til den vestafrikanske bonden, var Papa Jarto Makais handlinger det samme som å signere sin egen dødsdom. De var overbevist om at noe ondt ville skje ham, når han gjorde noe så alvorlig mot åndene.

-Jesus beskyttet meg fra de onde maktene, han er virkelig den som hjelper og redder, sier Papa Jarto Maki.

Han sier at Jesus også viste sin overlegenhet i forhold til avgudene ved å herde ham.

-Ikke lenge etter at jeg ble frelst, fikk jeg et slag og ble lam i føttene. Omgangskretsen min var overbevist om at det var åndene som nå straffet meg fordi jeg hadde brent de gamle gudene. Noen trodde jeg aldri kunne gå igjen, mens andre sa at jeg ville dø.

Den lamme Papa Jarto Makai ble også selv usikker. Var det kanskje gudene som straffet ham? Han hadde tross alt tilbedt dem hele livet, og nå hadde han forlatt dem. Men Papa Jarto hadde kvittet seg med alle gudene og fetisjene, og kunne ikke søke kreftene deres på ny. Han så seg nødt til å fortsette å stole på Jesus, som han hadde gjort fra dagen han hadde lyttet til radioen. Han fikk også forbønn fr en evangelist som jevnlig besøkte ham hjemme.

-Og gjett hva, jeg opplevde mirakelet vi ba om, sier Papa Jarto Makai. Jeg ble helbredet, og det uten å henvende meg til de gamle avgudene!

Familien og vennene rundt den gamle bonden var forundret. Flere ble overbevist om kraften i Jesu navn, og besluttet også å kvitte seg med voodooen.

-Jeg kommer aldri til å forlate Jesus, sier Papa Jarto Makai. –Jeg vil følge ham uansett hvor han ber meg gå. Nå har vi bygd en kirke i landsbyen, og sammen lovsynger vi Gud, den eneste Gud som er verdt å tilbe.

Kilde: IBRA magasinet, nr. 6, 2017, s. 29