Ikke fordomsfullt og diskriminerende å være mot homoseksualitet

 

Ikke fordomsfullt og diskriminerende

 

å være mot homoseksualitet

 

Biskop Stein Reinertsen sier til NRK at han ikke vier homofile, men mener ikke at det handler om fordommer. Han sier det dreier seg om hvordan man skal se på et teologisk utfordrende spørsmål.

-Mitt syn er at ekteskapet er mellom mann og kvinne. Når kirkemøtet sier det skal være to syn, ligger det en anerkjennelse der om at det er akseptert å ha to syn, og at det klassiske synet ikke er diskriminerende.

-Jeg tenker at det finnes noen normer ut fra kristen etikk, men at vi må ha respekt for alle mennesker. Også når de gjør andre valg enn en selv ville gjort. Respekt handler ikke om at man er enig i det folk gjør, men om måten man behandler andre på, sier biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark bispedømme.

 

Kilde: https://www.nrk.no/sorlandet/storst-homofordommer-pa-sorlandet_-_-kirka-har-ekstra-ansvar-1.14109307, lest 04.07.2018