Fem familiemedlemmer kom til tro etter at Veronique ble frisk igjen

  Fem familiemedlemmer kom til tro

etter at Veronique ble frisk igjen

 

Pastor David fra Guinea forteller:

Veronique er en 21 år gammel kvinne. Hun var lam i fire år, og helt ute av stand til å bevege seg. Det fantes ingen form for tilrettelegging, så hun ble nødt til å slutte på skolen. Familien ble opplyst om at vår menighet ba for syke mennesker, og i desperat behov for mirakel tok de henne med til oss.

 

 

Vi begynte å be regelmessig med og for Veronique. Faren og broren byttet på å bære henne på ryggen mellom hjemmet og kirken. Etter hver runde med bønn, sa jeg til Veronique at hun måtte være sterk i troen på at hun skulle bli frisk. Det var ikke lett for henne i begynnelsen, men så begynte Gud å røre ved henne. Hans nåde helbredet kroppen til Veronique, og nå er hun helt frisk igjen! Dette miraklet gjorde hele familien hennes til etterfølgere av Jesus.

I desember ble alle fem familiemedlemmene døpt av pastor Jonatan. Alle er i dag trofaste og engasjerte medlemmer i menigheten. Og Veronique, hun er tilbake på skolen.

Kilde: IBRA magasinet, nr. 2, 2019, s. 29