Det var tydelig at dette med Jesus virkelig var noe

 

 

Det var tydelig at dette

 

 

med Jesus virkelig var noe

 

En kvinne fra Syria bodde i et område som var hardt berørt av krigen. Alt var nesten utbombet. Hun kunne fortelle at for syv år siden så hun på TV, og programlederen nevnte at det var en kvinne som hadde pusteproblemer. Dessuten hadde hun også smerter i et kne. Kvinnen forteller at hun ble helt sjokkert.

-Det var akkurat som programlederen snakket til meg.

Selv om hun var muslim gjorde hun som programlederen sa og ba sammen med ham. Hun beretter videre:

-Plutselig var det som en ild berørte meg. Etter hvert sto liksom hele kroppen min i brann. Så begynte jeg å gråte. Jeg gråt og gråt i lange tider. Hva var dette? Hva skulle jeg gjøre? Det var tydelig at dette med Jesus virkelig var noe.

 

Kvinnen ble utfordret gjennom denne opplevelsen. Skulle hun holde fast på sin religiøse overbevisning? Skulle hun søke å bli kjent med Jesus?

-Dette ble et håpløst spørsmål for meg, så jeg bestemte meg for å faste i 50 dager for å få svar. Etter 40 dager åpenbarte Jesus seg for meg. Han var så lys en skikkelse at jeg kunne ikke se rett på ham. Han kledde meg i hvite klær og jeg ble helt forandret. Jeg måtte bekjenne: "Han er sannelig Gud! Han er den rene og hellige Gud!"

Kvinnen beretter videre at hun har bedt den samme frelsesbønnen som hun ba med programlederen på TV for syv år siden, med mer enn 2000 personer.

-De fleste var muslimer. Siden jeg er psykiatrisk sykepleier møter jeg mange, mange mennesker og hjelper dem. Alle som er åpne for det leder jeg til Jesus!


 

Kilde: IBRA magasinet nr. 1, 2019, s. 32