Om hva kristendom er

 Om hva kristendom er

-Den teologi som behandler Guds eksistens, karakter og egenskaper, hans lover og herrevelde og de læresetninger menneskene skal tro, og de plikter som de skal ivareta, har vært mye forsømt i de senere år, og vi er informert om at i mange deler av menigheten har alvorlige villfarelser sneket seg inn.

-Kristendom er menneskets liv i personlig samfunn med Gud. Den er en anerkjennelse av Gud i alle våre plikter. Den er det båndet som forener Gud og mennesket. Det er troen som griper Guds nærvær, og byr ham velkommen i alle menneskelivets forhold. Det er Guds liv i menneskets sjel som åpenbarer seg daglig i praktisk moral.

-Kristendom refererer til Gud i menneskets liv og hjerte som hengir seg til lydighet til all Guds vilje.

-Teologi er et vitensapelig system som behandler Gud og de lover som mennesket blir frelst ved. Allikevel kan et menneske være en teolog, som mange av de skriftlærde og fariseerne, uten å oppleve kristendommen. Kilden til all sann teologi er Gud selv i de åpenbaringer han har gitt til mennesket.

-Disse åpenbaringene er både naturlige og overnaturlige. Naturlig teologi behandler Gud og hans egenskaper som naturen underviser dem (Scott, 1909/2000, s. 179-180).

 

Kilde:

Scott, Elwood (red.). (1909/2000). Paradiset, den hellige stad og tronens herlighet. Moss: Esca forlag.

Paradiset, den hellige stad og tronens herlighet (nb.no) (s. 143-144 i 1991-utgaven av boka som ligger på nettsiden nb.no (Nasjonalbiblioteket))