Slik lever Charlotte Rørth etter at hun møtte Jesus

 Slik lever Charlotte Rørth

etter at hun møtte Jesus

 

Journalist Charlotte Rørth (2015) møtte Jesus under en jobbreise i Spania 28. november 2008. Opplevelsen forandret retningen på livet hennes, og slik beskriver hun at hun lever noen år etter opplevelsen:

"Jeg bor ikke i kloster, men går med kors hver dag, går jevnlig i kirken, ber og leser hver morgen, drar på retreater, leser og studerer, fordyper meg. Den påminnende bønnen sluknet etter halvannet år, men den kommer stadig uanmeldt og fyller meg, ikke som en stemme, men som en dult på skulderen, som minner meg om at jeg skal finne ro.

Både privat og som journalist opplever jeg at mennesker raskt forteller mer personlig enn før. Det gjelder samtaler med venner og bekjente og mine lange intervjuer, portretter og livshistorier.

Man kan argumentere for at det ikke er nyhetsmedienes oppgave å mane til ettertenksomhet og nærvær, men det er en bærende del av mediers forpliktelse å sette ord på det som samfunnet har bruk for å debattere.

Det som borgerne allerede selv snakker om. Så ja, vi skal bruke mediekrefter på tro og eksistens.

Det er det tidens mennesker tenker mer over enn før. Og det skal kommuniseres på en måte som tvinger til tanker. Vi er i gang med å finne ut av hva som skal settes i stedet for all den hektiske grådigheten vi har sett spille fallitt. Det er viktig hele tiden å skrive konkret om det som skjer. Men det er også på tide å våge å skrive om at det er noe større på spill enn det vi fatter her og nå. Noe større jeg har erfart, men innimellom er nær ved å glemme, så aktivt som jeg lever til daglig. Når det skjer, minner Jesus selv meg om vårt møte. Så komme den påminnende bønnen, eller noe helt annet... (Rørth, 2015, s. 174-175)."

 

Kilde: Rørth, Charlotte. (2015). Jeg møtte Jesus. Stavanger: Paradigmeskifte forlag.