Møtte en kald skulder og følte seg ikke lenger velkommen i Åpen kirkegruppe

 

Møtte en kald skulder og følte seg ikke

lenger velkommen i Åpen kirkegruppe

 

Karen Graaten (f.11.06.1953) levde tidligere i et lesbisk forhold, men forlot senere sin identitet som homofil.

Hun er bekymret over at når vi setter mennesket i sentrum i teologien, tilpasses Ordet til våre menneskelige ønsker og behov.

-Vi kommer på avveie når vi setter vårt eget foran Guds ord. Dessverre er mange troende i dag styrt av følelser framfor skriften. Det handler om hvorvidt vi er villige til å overgi oss til Guds vilje og bli forvandlet til nye mennesker, eller følge våre begjær og våre lyster. Dette er et valg alle må ta selv.

-Når vi hører mer på menneskers sukk enn på Gud, beveger vi oss i feil retning. Mange homofile sliter, det vil jeg ikke bortforklare, men det er det også mange andre som gjør. En del homofile bruker offerrollen som brekkstang for å få aksept og sympati. Det kjenner jeg godt igjen fra min egen tid i Åpen kirkegruppe i 1979/81.

-Hensikten var å få aksept, stå fram, jobbe for saken og støtte hverandre i å leve det ut. Det var ingen klangbunn for dem som ønsket å leve i sølibat – ut fra en overbevisning i Guds Ord. Og når jeg selv, etter å ha fått oppdage en ny vei til frihet, i begeistring delte det i Åpen kirkegruppe, ble jeg møtt med en kald skulder og følte meg ikke lenger velkommen.Karen Graaten viser til hvordan mediene i dag løfter fram historier om hvordan homofile har blitt møtt i karismatiske menigheter.

-Noe er dessverre kanskje sant, men hensikten er nok å henge ut menighetene mest mulig, i håp om å bringe dem i knefall for full aksept for homofili på linje med heterofili, mener Karen Graaten.

-Men uansett hvor mye man presser, kan ikke Gud velsigne synd. Han elsker imidlertid synderen, og det skal vi alle være glade for. Guds godhet driver oss til omvendelse. Guds nåde oppdrar oss, og det er livslange prosesser.

 

Kilde: https://www.dagen.no/reportasje/i-flere-ar-hadde-karen-jentekjaereste-sa-folte-hun-at-noe-var-galt/, lest 9.6.2023