Oppfordrer lidende mennesker til å styrke gudsrelasjonen samt gjøre noe for andre

 

Oppfordrer lidende mennesker til å styrke

gudsrelasjonen samt gjøre noe for andre

 

Camilla Olsson har selv slitt med psykisk sykdom i form av angst og depresjon. Til tross for at hun selv var langt nede, opplevde hun likevel å bli minnet om å ringe til et menneske eller be for noen.

-Da jeg vendte blikket mot andre menneskers behov fremfor mine egne, hjalp det meg å komme ut av negative tankesett og jeg ble bedre.

Hun forteller også at hun begynte å studere treenigheten, særlig Guds farskjærlighet, Jesus som smertenes mann og Den hellige ånd som hjelper. En dypere kjærlighet til Gud, troen på hans løfter og lesing av Bibelen flere ganger om dagen begynte å lede henne ut av den mørke dalen hun befant seg i.

 

Kilde: Pastoren deler råd etter vanskelig tid: – Dette hjalp for å komme ut av et negativt tankesett (dagen.no), lest 9.6.2023