Homofili er ikke medfødt

 Homofili er ikke medfødt

Et amerikansk fagtidsskrift publiserte i 2003 en gjennomgang av 266 nyere forskningsartikler om homofili. Tittelen var ”Born Gay?”. Konklusjonen var klar: Det finnes ingen forskning som beviser at homofili er medfødt (Rahman & Wilson 2003).

De fleste seriøse fagfolk er enige om at homofil orientering er et komplekst samspill av psykologiske, familiære, sosiale, kulturelle og eventuelt ukjente biologiske faktorer. Dette blir bekreftet i en stor undersøkelse av eneggede tvillinger (Bearman & Bruckner 2002). Ut fra et tilfeldig utvalg av 90.000 amerikanere fant man fram til 289 eneggede tvillingpar. Når den ene tvillingen var homofil, var den andre også homofil i bare 7 prosent av tilfellene. Dersom homofili hadde vært genetisk bestemt, ville langt flere – eller kanskje alle – av de eneggede tvillingparene hatt samme homofile orientering.

Kilde: Forskningsartikler publisert i 2002 og 2003