Derek Prince om viktigheten av en bedre forståelse av Den Hellige Ånd

Derek Prince om viktigheten av en

bedre forståelse av Den Hellige Ånd

 

Derek Prince skriver om viktigheten av en bedre forståelse av Den Hellige Ånd:

"Gjennom mange år i fulltidstjeneste har jeg ofte undervist om Den Hellige Ånd. Erfaringsmessig har jeg sett at en bedre forståelse av Den Hellige Ånd kan gjøre oss mer effektive for Guds Rike. Det er Den Hellige Ånd som fortsetter Jesu tjeneste i våre liv.

En hovedtjeneste for Den Hellige Ånd er å være vår Leder. Han ble sendt av Gud Fader for å lede oss gjennom livet.

Av natur er jeg en uavhengig, sterkt bevisst person. Hver gang jeg får et problem, begynner jeg instinktivt å lete etter en løsning for meg selv. Det har tatt meg mange år å komme til det stedet at jeg ikke gjør dette lenger. I stedet sier jeg:

-Herre, hva er Din løsning?

Ofte er Guds løsning helt forskjellig fra hva jeg ville ha funnet på. Det kristne livet er ikke et strevsomt liv, det er et liv i overgivelse - til Den Hellige Ånd inne i oss (Prince, 2004, s. 71-75 )."

 

Kilde: Prince, Derek. (2004). Hvem er Den Hellige Ånd? En introduksjon til den minst forståtte person i Bibelen. Loddefjord, Bergen: Derek Prince Ministries - Norge.