Hevdet at ideologien bak abortloven kunne føre til forslag om aktiv dødshjelp

Hevdet at ideologien bak abortloven

kunne føre til forslag om aktiv dødshjelp


Ellen Schrumpf skriver i sin bok "Abortsakens historie":

"Folkeaksjonen mot selvbestemt abort" som ble stiftet i mai i 1974 etter initiativ fra Vårt Land (uoffisielt Kristelig Folkepartis organ), ga ut et argumenthefte hvor det ble advart mot å overlate til den sterkere parten (morens og hennes omgivelser) å bestemme om et svakere individ skulle miste livet dersom de så på det som "uønsket":

 

"Dette utgangspunktet er farlig. Det har historien vist. Det var jo nettopp slik nazistene fjernet rettsvernet om de "uønskede" jødene og lot dem miste livet. I tiden framover mener vi det er viktig å hindre en utglidning på dette punktet også når det gjelder muligheten for "barmhjertighetsdrap"...(Schrumpf, 1984, s.56-57)."

Kilde:

Schrumpf, Ellen. (1984). Abortsakens historie. Tiden norsk forlag.