Derek Prince om kontrasten mellom hva Djevelen og Den Hellige Ånd ønsker å gjøre i våre liv

Derek Prince om kontrasten mellom hva Djevelen
og Den Hellige Ånd ønsker å gjøre i våre liv

 

Derek Prince skriver i forbindelse med sin undervisning om hvordan Den Hellige Ånd hjelper oss:

"Den fjerde funksjonen for Den Hellige Ånd som paraclete er Hans formidling av overnaturlig liv og helse til vårt fysiske legeme. Jesus kom for å gi oss liv, akkurat som Han erklærer i Joh 10, 10:

"Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod."

To personer står stilt opp foran oss her, og vi trenger å skille helt tydelig mellom dem: Liv-giveren, Jesus, og den som ødelegger livet, Satan. Djevelen kommer bare inn i våre liv for å ta liv. Han kommer for å stjele velsignelsene og forsørgelsen fra Gud; han kommer for å drepe oss fysisk og ødelegge vår evige framtid. Hver eneste en av oss trenger å forstå at dersom vi tillater djevelen å få noen plass i våre liv, så er det dette han kommer til å gjøre - stjele, drepe og ødelegge; i den grad vi tillater ham å gjøre det.

Samtidig kom Jesus for å gjøre akkurat det motsatte: Han kom for at vi skulle ha liv og for at vi skulle ha overflod av liv. Det er viktig for oss å forstå at dette livet som Jesus kom for å gi, blir administrert av Den Hellige Ånd. Vi har bare dette livet i samme grad som vi tillater Den Hellige Ånd å gjøre sine gjerninger i oss. Dersom vi står imot eller ikke tillater Den Hellige Ånds gjerninger, da kan vi heller ikke erfare fylden av det guddommelige liv som Jesus kom for å overlate til oss (Prince, 2004, s. 145-146)."

 

Kilde: Prince, Derek. (2004). Hvem er Den Hellige Ånd? En introduksjon til den minst forståtte person i Bibelen. Loddefjord, Bergen: Derek Prince Ministries - Norge.