Martin Luther i konfrontasjon med den korrupte stat og kirke i 1523

Martin Luther i konfrontasjon med
den korrupte stat og kirke i 1523Fr. Björk skriver:

"Det var på riksdagen i Worms i 1523. Innfor keiser, konger, kurfyrster, kardinaler, biskoper, - innfor alt det som verden hadde av mektig og stort, ærefullt og herlig, der stod en fattig og ensom munk.

På et bord lå noen bøker som han hadde skrevet. Fra kirke og stat lød befalingen, hatefull og alvorlig:

-Tilbakekall!

Stille, men sterkt svarte han, drevet til det av Den Hellige Ånd som bodde i ham:

-Dersom jeg ikke med tydelige og klare skriftord kan overbevises om at jeg har fart vill, kan jeg ikke tilbakekalle noe. For min samvittighet er fanget i Guds Ord, og det er ikke rett å gjøre noe mot samvittigheten. Her står jeg, jeg kan ikke annet. Gud hjelpe meg! Amen.

Hans sak så håpløs og fortvilet ut, men det var den som seiret, for den var Herrens. Den ensomme munk rystet hele verden, og gjennom ham ropte Gud på samme måte som tidligere: "Bli lys!" og det ble lys, for menneskene var drevet av Guds Ånd.

Også oss vil Ånden drive, drive til å gjøre Guds gjerning, drive til Guds kamp og strid og føre oss til seier (Björk, 1925, s. 31)."


Kilde: Björk, Fr. (1925). Tro, Haap og Kjærlighet. Bergen: Lunde Forlag.

(Språket er etter beste evne fornyet i forhold til utgaven av 1925).