Erling Ruud om nattverden som en av syndens farligste fiender

Erling Ruud om nattverden som
en av syndens farligste fienderErling Ruud skriver:

"Under de første kristenforfølgelser fantes en innflytelsesrik hedensk dommer som gjerne ville redde de kristne fra døden. Han sa:

-Kan dere ikke holde opp med disse rituelle måltidene, dette som dere kaller nattverd? Det er vel ikke dette det kommer an på? Hold opp med å feire nattverden, så får dere leve.

Men de svarte:

-Herre, vi vil komme til å dø dersom vi ikke får møte vår Frelser i hans hellige nattverd.

Da disiplene på vei til Emmaus mintes Jesus og hans død, da kom han og gikk midt i blant dem. Når vi minnes Jesus ved å feire Herrens nattverd, er han oss like nær som han var nær Emmausvandrerne.

Frelseren har jo selv sagt om brødet: dette er mitt legeme. Med sitt oppstandelseslegeme var Jesus plutselig midt i mellom Emmausvandrerne, åpenbarte seg i salen i Jerusalem mens dørene var lukket og talte med dem og velsignet dem. Med sitt oppstandelseslegeme er Jesus også til stede ved nattverdmåltidet slik at brødet er Jesu legeme og vinen er hans blod til syndenes forlatelse.

Ingen levende kristen har derfor råd til å unnvære Herrens nattverd. Kristne uten nattverd er ulydige og fattige. Hyppig nattverd med alvorlig selvransakelse er en av syndens farligste fiender.

"Og han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: Dette er mitt legeme som gis for dere, gjør dette til minne om meg." Luk. 22, 19. (Ruud, 1976, s. 141)."


Kilde: Ruud, Erling. (1976). Ny kraft. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag / Land og kirke