George Johnsen om å ha Jesus som Konge

George Johnsen om å ha Jesus som Konge


"Så er du da konge? sa Pilatus. Du sier det, sa Jesus. Jeg er konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst." Joh. 18, 37.

George Johnsen skriver:

"Vi har en utmerket konge her i Norge. En konge som vi er glad i og setter høyt.

Men tross kongens mange gode egenskaper er hans makt allikevel meget begrenset. Vi vet at vi her i landet har en form for kongedømme som vi kaller et innskrenket monarki. Det vil jo i realiteten si at kongen underskriver, signerer, det folket selv, gjennom regjering og storting, beslutter.
Av og til spør jeg meg selv:

-Er det en slik konge vi ønsker Jesus skal være? En person vi beundrer og setter høyt, men hvis makt over vårt liv er ytterst begrenset? Vi legger våre planer, foretar våre disposisjoner og treffer våre avgjørelser, og så forelegger vi dem for ham for å få hans "signatur" - vi kaller det stundom for hans "velsignelse"!

Jeg må tenke på den forelskede Østfold-gutten som - da forelskelsen var på topp - bad den tredje bønn i Fadervår på sin egen måte:

-Skje din vilje, Gud, men jenta vil jeg ha!

Hva gjorde han? Han ganske enkelt  praktiserte - muligens litt mer åpenmunnet enn vi andre! - "det innskrenkede monarki" i sitt bønneliv!

Men det er ikke en slik form for kongevelde Jesus ønsker å stå i spissen for i vårt liv. Vi lærte som unge studenter av en gruppe Kristus-grepne unge engelskmenn en setning som har stått spikret i hukommelsen siden:

-If He isn't Lord of all, He isn't Lord at all! ("Hvis han ikke er Herre over alt (i vårt liv), så er han ikke Herre (i vårt liv) i det hele tatt.

En slik kongemakt er det Jesus ønsker å utøve i vårt liv. Gir vi ham lov til det? Her står vår daglige kamp. Men her går også veien inn til livet under den rikeste velsignelse! Bedre "styreform" enn livet under Jesu signende scepter finnes ikke! (Johnsen, 1976, s. 141)."


Kilde: Johnsen, George. (1976). Veien, sannheten og livet. Oslo: Luther Forlag