Ensomhet og redsel for å bli avhengig av andres hjelp, er den vanligste årsaken til å be om eutanasi i Nederland

Ensomhet og redsel for å bli avhengig av andres hjelp, er den vanligste årsaken til å be om eutanasi i Nederland

 

Leif Nummela skriver:

”I Holland, der eutanasi også gjelder barn, endatil nyfødte, dødes årlig demente og utviklingshemma uten deres eget samtykke. Der viser statistikken at den vanligste årsaken til å be om eutanasi ikke er smerter, men ensomhet og redsel for å bli avhengig av andres hjelp. Bak ønsket om eutanasi ligger oftere depresjon enn hva man har innsett. Dette bør uansett ikke behandles ved å drepe mennesker.

I Tyskland opprettet man før andre verdenskrigen en mengde med eutanasiinstitutt, der anslagsvis 275.000 utviklingshemma, sinnssyke, eldre og kroniske syke ble drept.”


Kilde: DagenMagazinet, 28.04.2010, s. 2