Du skal ikke drepe et foster ved abort

 Du skal ikke drepe et foster ved abort

"Didaché" (De tolv apostlers lære) var et godt kjent skrift i oldkirken, og regnes i dag som en viktig kilde for å forstå urkristendommens historie. Sannsynligvis er skriftet blitt til i tidsrommet 70-90 (Baasland & Hvalvik, 1984, s. 17-20).

Under punktet ”Mer om nestekjærlighetsbudet” står abort og drap av nyfødte barn omtalt:

"Du skal ikke drepe et foster ved abort, heller ikke skal du drepe et nyfødt barn (ibid, s. 22)."

 

Kilde: Baasland, Ernst & Hvalvik, Reidar (red.). (1984). De apostoliske fedre. Oslo: Luther Forlag.