Salme 119 om ugudelighet og frelse

Salme 119 om ugudelighet og frelse"Frelse er langt fra de ugudelige, for Dine forskrifter søker de ikke."


Kilde: Salme 119, 155