USA 1857-1858 - "Det forente bønnemøtes vekkelse"

USA 1857-1858 - "Det forente bønnemøtes vekkelse"


I boka "Beveg verden ved bønn" skriver Wesley L. Duewel om at vekkelsen i USA i 1857-1858 var et resultat av bønn:

"Den store vekkelsen som gikk over Amerika i 1857-58, ble kjent som "Det forente bønnemøtes vekkelse". Det begynte med at en mann innbød noen andre til å be sammen med ham 23. september 1857 klokken 12 i den hollandsk reformerte North Church i New York City. Gradvis økte skaren. Da nyhetene om bønnemøtene nådde andre byer, dukket det opp nye bønnegrupper.

Etter seks måneder møttes 10 000 forretningsfolk daglig klokken 12 i New York City. I mai hadde 50 000 omvendt seg i denne byen. De forente bønnemøtene spredte seg over New England og ned Ohiodalen til Texas og derfra over til Vestkysten. Mye av De forente Stater og Canada var dekket av forbønn i disse forente bønnemøtene.

Metodistene rapporterte om 8 000 omvendelser i kirkene deres i løpet av en uke. Baptistene rapporterte om 17 000 omvendelser i løpet av tre uker. i to år var det en gjennomsnittsøkning i medlemstallet i menighetene i Amerika på 10 000 i uken. En meget nøktern utregning går ut på at av den totale befolkningen i USA, som den gangen var på 30 millioner, kom minst én million til Kristus i løpet av to år. Dette var en landsomfattende vekkelse. Det er Guds suverene gjerning å kalle mennesker til bønn og å besvare denne bønnen på en mektig måte. Fra et menneskelig synspunkt begynte det med en mann i en by som startet et bønnemøte for å be om vekkelse (Duewel, 2001, s. 162)."

Kilde:
Duewel, Wesley L. (2001). Beveg verden ved bønn. Oslo: Rex Forlag