Wesley L. Duewel hadde englevakt I

Wesley L. Duewel hadde englevakt I


I boka "Beveg verden ved bønn" skriver Wesley L. Duewel om hvordan han som ved et under unngikk å bli truffet av en møtende bil:

"Jeg husker et tilfelle da jeg var hjemme på ferie fra misjonsmarken. På vei til et møte i Ohio kom et motgående kjøretøy ut av kjørebanen i en sving og rett mot meg. Like før den andre bilen kjørte på meg, rettet den seg plutselig opp og unngikk meg så vidt det var. Etter at den hadde passert, begynte den igjen å vingle fra side til side. Jeg skjønte straks at en Guds engel måtte ha reist opp et skjold rundt bilen min (Duewel, 2001, s. 47)."


Kilde:

Duewel, Wesley L. (2001). Beveg verden ved bønn. Oslo: Rex Forlag