Wesley L. Duewel hadde englevakt II

Wesley L. Duewel hadde englevakt II


I boka "Beveg verden ved bønn" skriver Wesley L. Duewel om hvordan han som ved et under unngikk å bli truffet av en møtende bil:

"En [...] gang skar en bil i motgående retning over veien og kom rett mot meg. Jeg så at sjåføren hang med hodet, som om han sov eller var neddopet. Plutselig, som om en usynlig hånd ble lagt på rattet, ble bilen rettet opp og kom inn i sin egen kjørebane igjen. Vi passerte hverandre uten uhell. Da så jeg til min redsel at sjåføren satt med lukkede øyne. Jeg takket Gud, for jeg visste at han hadde brukt sin engel for å beskytte meg (Duewel, 2001, s. 47)."


Kilde:

Duewel, Wesley L. (2001). Beveg verden ved bønn. Oslo: Rex Forlag