Distansert forhold til moralske og åndelige verdier hovedårsak til økende problemer blant barn

Distansert forhold til moralske og åndelige verdier hovedårsak til økende problemer blant barn

 

"En ny undersøkelse om barns oppvekstvilkår viser at barn i stadig større grad enn tidligere står i fare for å få mentale og følelsesmessige problemer.


Vi er vitne til at mange barn, i et betydelig økende antall, lider av depresjon, angst, konsentrasjonsproblemer, atferdsproblemer, selvmordstanker og andre alvorlige mentale, følelsesmessige og atferdsmessige problemer.


Samfunnets tiltak for å hjelpe disse barna er i dag i all hovedsak medisinering og psykoterapi. Rapporten stiller spørsmål ved om dette er løsningen på barnas problemer. Disse tiltakene er nødvendige, men de er langt fra tilstrekkelige. Barna trenger noe mer enn dette.

 

Færre relasjoner og distanse til åndelige verdier

En av de viktigste observasjonene i den omfattende og tverrfaglige undersøkelsen er at barn i de siste tiårene har fått færre nære relasjoner til andre mennesker og et mer distansert forhold til moralske og åndelige verdier. Folkene bak undersøkelsen mener at dette er hovedgrunnen til de økende problemene blant barn. Hva kan så hjelpe våre barn?

Fellesskap preget av omsorg og verdier

Fagfolkene bak rapporten mener at barn trenger å få vokse opp i det de kaller "myndighetsbærende felleskap". Det er fellesskap som legger til rette for og lever ut nære relasjoner, og som forholder seg til moralske og åndelige verdier. I slike fellesskap er mennesker hengivne til hverandre over tid og viser og overfører til barna sine hva det vil si å være et godt menneske og leve et godt liv. Å bygge og å styrke slike felleskap er nøkkelen til å forbedre barnas liv."

 

Originalkilde: A report to the Nation from the Commision on Children at Risk Hardwired to connect The New Scientific Case for Autoritative Communities YMCA of the USA, Dartmouth Medical School Institute for American Values

Hovedkonklusjonene av undersøkelsen ble presentert av Erling Ekroll, generalsekretær i Norsk Søndagsskoleforbund, i "Barneledermagasinet" 02/2009, s. 39 (www.barneleder.no)