Gudstjeneste forlenger livet

Gudstjeneste forlenger livet

 

 

 

 

 

Veien til et langt liv kan gå via kirkerommet, men da holder det ikke med et julebesøk i finstasen på julaften. En amerikansk undersøkelse viser at personer som jevnlig går til gudstjeneste, lever lenger enn ikke-troende, skriver The Telegraph.

 

 

 

Det er noe ved religiøs aktivitet; gruppesamhandling, verdenssyn eller bare å komme seg ut, sier psykologiprofessor Susan Lutgendorf ved Universitetet i Iowa.

 

 

 

Lutgendorf har ledet den 12-årige studien, som har sett på dødsraten til mer enn 550 personer over 65 år. Et resultat var at personer som feiret gudstjeneste minst én gang i uka, hadde 35 prosent større sjanse for å leve lenger enn de som aldri var i kirken. Dødsraten til personer som aldri gikk i kirken, var på 52 prosent. For personer som er i kirken mer enn én gang i uken, var raten på 17 prosent.

 

 

 

Medforfatter Robert Wallace foreslår at leger kan foreskrive pasienter en runde med kirkebesøk.

 

-Funnene er interessante og provoserende. Nå må vi få en helhetlig mening i erfaringene, slik at man kan gi medisinsk behandling basert på dem, sier han.

 

 

 

25 prosent av de 64 deltakerne i studien som aldri gikk i kirken, døde før den 12-årige studien var over. Blant deltakerne som gikk til kirken minst to ganger i uken, var det samme tallet 15 prosent.

 

Personer med jevnlig kirkebesøk ble forbundet med lavere nivå av interleukin-6, et molekyl som kan skade arteriene ved høye nivå og er knyttet til aldersrelaterte sykdommer.

 

 

 

Forskerne mener de har tatt høyde for at kirkegjengerne har mer moderat livsstil ved å velge en tilsvarende moderat kontrollgruppe.

 

”Det er mulig at mer aktive religiøse mennesker har levd mer helsefremmende, trimmet mer og hatt et lavere fettinntak. De nåværende data har en begrenset kvote for helserelaterte faktorer, slik som søvn, alkoholinntak, røyking og overvekt”, skriver forfatterne. Studien mener de er den første som støtter hypotesen om at religiøs aktivitet er forbundet med lavere dødelighet.

 

 

 

Leder Johannes Løvås i Norges Kristelige Legeforening viser til at religion har betydning som stabilisator i menneskers liv.

 

-Flere rapporter støtter det der. Nåde og tilgivelse, en mulighet til å begynne på ny, gir en mental avlastning og ro, sier Løvås, som til daglig er assisterende avdelingsoverlege i radiologi ved Sentralsjukehuset i Rogaland.

 

Han mener man likevel skal være forsiktig med konklusjonen.

 

-Vi har fått grønne resepter. Burde leger også foreskrive et visst antall kirkebesøk per uke?

 

-I hvert fall er nettverk og relasjon viktig i en tid da flere er alene.