Carl Fr. Wisløff om ydmykhet

Carl Fr. Wisløff om ydmykhet


"Søk Herren, alle dere ydmyke i landet, som holder hans lov! Søk rettferdighet, søk ydmykhet! Kanskje dere blir skjult på Herrens vredes dag." Sef. 2,3

Carl Fr. Wisløff skriver:

"Ydmykhet - hva er det egentlig? Etter bibelsk tankegang vil ydmykhet si at en er villig til å bøye seg, og at en gjerne inntar en beskjeden plass. De ydmyke, det var navnet på de stille i landet, de som holdt seg til Guds hellige lov.
Det finnes altså noen som er slik at Guds ord kaller dem ydmyke. Det er mennesker som har funnet den rette plassen i forhold til Gud. De har innsett at de er små og hjelpeløse i seg selv, på alle måter avhengige av Guds nåde, den som gis for Jesu skyld. De har forstått at Gud er i himmelen og de selv er på jorden. Pred 5,1. Derfor vil de gjerne bøye seg for Guds hellige lov, og gjerne søke hans rettferdighet.
Ingen er født ydmyk - i denne bibelske mening av ordet. Det kan være forskjell på menneskers medfødte gemytt - noen er vennligere og åpnere enn andre. Men ydmyke - slik at de gjerne bøyer seg for Guds vilje - det er ingen av sin naturlige fødsel. Det må en bli gjenfødt til. Og det må Guds Ånd oppdra en til.
Derfor er det så typisk at Guds ord oppfordrer de som kalles ydmyke, til å søke ydmykhet. En kunne kanskje tenke at når de først var blitt ydmyke, så ville de fortsette å være det - så å si av seg selv. Men slik er det nok ikke. Her er noe som må læres og igjen og om igjen.
Ydmykhet lærer en egentlig bare ved å bli ydmyket. Du ber Gud om å bli ydmyk. Hva gjør Herren da? Sender han en stille ydmykhetens ånd over deg mens du sover? Nei, han bønnhører deg på en ganske annen måte. Han sender deg ydmykelser, slik at du blir liten, står til skamme - og det kjennes vondt. Men om du får nåde til å ta ydmykelsen på rette måten, så kan Herren få gjort deg ydmyk.
I denne skolen blir en aldri utlært. Hele livet igjennom skal vi få følge Jesus, han som sa: Ta mitt åk på dere og lær av meg! For jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Matt 11,29 (Wisløff, 1983, s. 341-342).

Kilde: Wisløff, Carl Fr. (1983). Daglig brød. Andakt for hver dag i året. Oslo: Lunde Forlag.