Brynjar Haraldsø om den kristne mystikken

Brynjar Haraldsø om

den kristne mystikken

 

Brynjar Haraldsø skriver om den kristne mystikken:

"Mystikk er et fenomen som kan forekomme i alle religioner, og derfor er den ikke utelukkende et kirkelig eller kirkehistorisk tema. Men mystikken har også gjort og gjør seg gjeldende i den kristne kirke. Ikke minst på slutten av mellomalderen var den et svært tydelig innslag i kirkelivet, men den merkes også på tidligere tidspunkt. En enkel forklaring av hva mystikk er, tar utgangspunkt i at orden mystikk kommer av det greske verbet myein som betyr "lukke øynene". Det innebærer at en mystiker stenger av fra ytre inntrykk og forstyrrelser, fordyper seg i sitt eget indre, og søker derved å oppnå forbindelse med Gud. Det forutsettes at Gud er å finne i menneskets hjerte enten fordi en tenker panteistisk: Gud er i alt og derfor også i menneskets indre, eller fordi en mener Jesus har tatt bolig i den troendes hjerte på en slik måte at en finner ham der. Derfor vil en stenge ute forstyrrende inntrukk og søke innover i sitt eget indre.

Mystikken er ikke et reflektert teologisk læresystem, men en måte å praktisere sitt fromhetsliv på. En kan derfor karakterisere mystikken som en fromhetsretning. en mulig definisjon er slik: Mystikken er en fromhetsretning hvor mennesket søker å oppnå fellesskap med Gud ved å fordype seg i sitt eget indre. Mystikken må ut fra sin egenart bli preget av inderlighet, engasjement av følelseslivet og opplevelser. Under meditasjon opplever mystikeren fellesskapet med Gud. En følge av mystikken kan være et svært individualisert fromhetsliv der nådemidler, sakramenter og fellesskapet i kirkens gudstjeneste får ingen eller liten betydning, fordi gudsforholdet holdes oppe ved fordypningen i ens egen person (Haraldsø, 2001, s. 127)."

Kilde: Haraldsø, Brynjar. (2001). Kirke og misjon gjennom 2000 år. Oslo: Lunde Forlag.