Djevelens listige angrep - Andakt av Ludvig Hope

Djevelens listige angrep – Andakt av Ludvig Hope

Ikle dere Guds fulle rustning, så dere kan stå imot djevelens listige angrep. Ef. 6,11.

Ludvig Hope skriver i andaktsboka "Ordet":

”Guds ord legger oss tungt på hjerte at vi må regne med satan som en virkelig person, en fallen høvding, som brenner av harme over at han tapte i kampen mot Kristus, og nå ikke sparer noe for å gjøre ende på Guds folk. Han er løgnens far, og bruker alt han kan for å føre Guds folk til fall. Han kan møte oss som en brølende løve, som en sleip orm og som en Guds engel.

Alle dere som mener at satan bare er en figur som troskyldige kristne har laget, dere skal velge Kristus og korset til deres eneste frelses-grunn og følge Jesu fotspor, så skal dere få oppleve at satan er til.

Ingen kan møte Gud i sin egen rettferdskledning, og ingen kan heller få seire over satan i sine egne klær. Vi må ha Guds rustning på. Stoler vi på oss selv på et eller annet punkt i vårt liv, så vil vi tape. Så mangen gang måtte vi derfor bite i den sure frukt, at der vi trodde oss sterkest, der fikk vi de dypeste sår.

Kristus og korset tør ikke satan komme nær, og derfor prøver han å få oss derifra. Ved korset får vi den kvite rettferds-kjole som vi kan møte Gud i og der får vi også den sterke stålbrynje som ingen satans pil kan trenge igjennom (Hope, 1968, s.369-370).”

 

Kilde: Hope, Ludvig. (1968). Et ord idag. Oslo: Lunde & Co.'s forlag. (9. september)