Den medisinske effekten av tomater

Åpenbaringen 22, 2 omtaler livets tre som bærer frukt og der bladene er til legedom for folkene. I flere tusen år har jordens innbyggere hatt kunnskap om den medisinske virkningen av frukt, grønnsaker, planter, bær, sopp…et resultat av Guds gjerning fra den andre dagen i skapelsen.

...da sa Gud: ”Jorden skal la grønne vekster gro fram, planter som setter frø, og trær som bærer alle slags frukt med frø i, på jorden!” Og det ble slik. Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø, og trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt...

 

Den medisinske effekten av tomater

-Ifølge forskning motvirker tomater både blodpropp, hjerte- og karsykdommer og flere typer kreft. (Den geléaktige massen i tomaten har effekt som blodfortynnende medisin, og kan derfor virke mot blodpropp.)

 

Kilde: www.frukt.no, lest 14.09.2010