Vekkelsen i Algerie begynte på fotballbanen

Vekkelsen i Algerie begynte på fotballbanen

Tradisjonelt har Algerie vært regnet som et tungt misjonsland. Britiske og amerikanske misjonærer kom til landet på 1800-tallet, men så få resultater.

-Enkelte av misjonærene arbeidet 40 år i Algerie uten å se en eneste muslim bli omvendt til den kristne tro, forteller Youssef Ourahmane, nasjonal leder for Operasjon Mobilisering.

Han går tilbake til en fotballturning i 1980 for å forklare hvordan vekkelsen begynte. Dette var en turnering som samlet menn fra hele Kabyla-området, på nordkysten av Algerie.

-Kristne fra Alger og Oran dro til turneringen i håp om at de skulle få anledning til å dele evangeliet. Anledningen kom da stjernespilleren til ett av lagene ble alvorlig syk. Han ble momentant helbredet da de kristne bad for ham.

Hendelsen skapte en slik velvilje overfor de kristne at de fikk lov å holde friluftsmøter om kveldene.

-Dette var helt utenkelig på denne tiden, forteller Ourahmane. 40 unge menn tok imot evangeliet. 36 av dem gikk raskt tilbake til sin muslimske tro da ryktene begynte å gå og politiet startet etterforskning.

-Bare fire menn ble bevart. De oppsøkte først en kirke i Alger, men startet senere kirke i landsbyen de kom fra. Da begynte Gud å arbeide, forteller Ourahmane.

Ganske snart hadde kirken fått over hundre medlemmer. Alle var konvertitter fra islam.

-De hadde en visjon om å gå ut og forkynne evangeliet i landsbyen i nærheten. De brukte mye tid i faste og bønn, bad for syke og drev disippeltrening. Dette var en nøkkel til veksten, mener Ourahmane.

Kabylefolket på kysten av Algerie har de siste 30 årene opplevd en kraftig vekkelse. Kirken er i dag en av de raskest voksende i den arabiske verden.

-Bare Egypt og Sudan har i dag flere evangeliske kristne enn Algerie, sier Youssef Ourahmane, nasjonal leder for Operasjon Mobilisering.

-I dag er det minst 75.000 kristne i landet, og tallet vokser.

At så mange konverterer til den kristne tro, vekker bekymring i den muslimske verden.

-Dette ser vi blant annet ved at Saudi-Arabia finansierer en mengde moskeer i kabyle-landsbyer. De har fått oversatt Koranen til kabyle, og det føres intense propagandakampanjer mot de kristne.

Også algeriske myndigheter øker presset på de kristne. Etter en lovendring for fire år siden, risikerer kristne nå bøter og fengselsstraffer for å dele evangeliet med muslimer.

-Vår bønn er at Vesten må utfordre Algerie slik at loven blir avviklet, sier Youssef Ourahmane, som denne uken er på norgesbesøk.

Den blodige borgerkrigen som herjet Algerie fra 1992 til 2002, ble paradoksalt nok en beskyttelse for kirkene i landet.

-Myndighetene var så opptatt med å føre krig mot radikale muslimer at kirkene fikk frihet til å vokse seg mange og sterke, forteller Ourahmane.

-Helt fra starten har kirkene viet seg til bønn og faste, de har gjort seg avhengige av Gud, og de er fri fra frykt. Dette er en nøkkel til vekkelsen.

Algeriske myndigheter ble svært overrasket da de etter krigens slutt oppdaget hvor mange kristne det fantes i landet. I 2006 ble en ny lov vedtatt som skulle regulere ikke-muslimsk tilbedelse. Ourahmane beskriver loven som et klart angrep på den algeriske kirke.

-De forsøker å skremme oss og stoppe veksten, sier han.

I følge den nye loven er det blant annet ulovlig å utfordre en muslims tro ved å vitne for ham, gi ham bøker eller gjøre gode gjerninger.

-De siste årene har vi opplevd mange rettssaker mot kristne. Syv saker pågår fortsatt, men de er satt på vent på grunn av internasjonalt press, forteller OM-lederen.

I 2008 ble han selv dømt til tre år i fengsel for blasfemi. Etter press fra utlandet ble saken gjenopptatt og han ble frikjent.

-Hvordan reagerer kirkene på forfølgelsen?

-De er fast bestemt på at de verken skal la seg lamme av frykt eller stoppe arbeidet sitt, svarer Ourahmane.

Hensikten med å komme til Norge er ikke bare å mobilisere mot religionsloven. Han ønsker også at folk skal bli klar over hva Gud gjør i hjemlandet.

-Ikke siden vekkelsen i Iran er så mange muslimer blitt kristne, sier han og utfordrer norske kristne til å støtte den algeriske kirken.

-Be om at kirken må bli bevart og vokse så den etter hvert kan sende evangelister til andre nord-afrikanske land, sier pastoren, som selv ble kristen i Sverige på 1970-tallet, etter å ha møtt kristne som vitnet på gata i Uppsala.

Kilde: DagenMagazinet, 17.09.2010. Bygger nye moskeer for å bremse kirkevekst.