Ble frisk etter å ha vært lam i 19 år

Ble frisk etter å ha vært lam i 19 år


Oddvar Johansen skriver:

"Da en menighet i Nord-Kina forleden hadde et større friluftsmøte, forkynte predikanten at Gud tok alle våre sykdommer med seg opp på korset. En av de flere tusen mennesker som hørte budskapet, var en mann som hadde vært lam i 19 år. I ettermøtet ble han båret fram til plattformen, og da evangelisten ba for ham, ble han momentant helbredet. Gleden dette skapte i forsamlingen førte til at over 2000 mennesker søkte frelse den ene kvelden."


Kilde: Tidsskriftet "Shalom", nr. 3, 1999, s. 7

(Originalkilde: Ukeavisen "Korsets Seier")

(Oddvar Johansen skriver videre at under bare er den ene siden av saken. Også i Kina dør mange kristne av forskjellige sykdommer. Mange døde i fengsel for sin tros skyld, eller som et resultat av terroristenes herjinger. Også deres familier kunne stille spørsmålene hvorfor dette skjedde. Men vi gjør best i å ikke stille et slikt spørsmål, men overlate livet i Guds hånd."