Vekket til live etter å ha vært død i fire dager

Vekket til live etter å ha vært død i fire dager


Oddvar Johansen skriver:

"I hjembyen til en av forkynnerne i husmenighetene som vi snakket med under et møte i Beijing, ble vi fortalt om en hustru som hadde en ufrelst mann. Han ville skille seg fra kona si, og da de var i retten for å bli skilt, kom det et budskap til dem om at deres sønn på fire år var død. De løp begge fortvilet hjem, for selv om de ikke elsket hverandre lenger, elsket de barna sine.

”Nå må du vise at den guden du tror på er en levende Gud, og at alt du har sagt om tegn og under virkelig er sant. Dersom din Gud vekker sønnen vår opp fra de døde, skal jeg ikke skille meg fra deg”, sa mannen i sin nød.

I fire dager bar moren den døde kroppen til sitt bryst. Naboer og andre lo av henne, og mente at siden gutten hadde vært død så lenge, var det for sent å gjøre noe for ham.

Den fjerde dagen gikk moren til et møte med sin døde sønn i armene. Møtedeltakerne visste ikke at sønnen var død, men mens hun satt og lyttet til Guds ord, falt Den Hellige Ånd over henne. Plutselig begynte gutten å skrike, og møtelederen stanset sin preken og ba moren roe ned sønnen sin så han ikke forstyrret møtet. Da gikk moren frem og fortalte hva som hadde skjedd. Gud hadde vekket hennes sønn opp fra de døde."


Kilde: Tidsskriftet "Shalom", nr. 3, 1999, s. 7-8

(Originalkilde: Ukeavisen "Korsets Seier")

(Oddvar Johansen skriver videre at under bare er den ene siden av saken. Også i Kina dør mange kristne av forskjellige sykdommer. Mange døde i fengsel for sin tros skyld, eller som et resultat av terroristenes herjinger. Også deres familier kunne stille spørsmålene hvorfor dette skjedde. Men vi gjør best i å ikke stille et slikt spørsmål, men overlate livet i Guds hånd."