Hentet ut kroppen til sin døde mor fra sykehuset og tok den med på møte

Hentet ut kroppen til sin døde mor fra

sykehuset og tok den med på møte


Oddvar Johansen skriver:

"I byen Anklang i Shangxi-provinsen [i Kina] skjedde følgende for noen år siden: I et møte ble det talt om at Gud kan helbrede fra sykdommer. En av de mange enkle tilhørerne i byen tok forkynneren på ordet, og dro av gårde til sykehuset for å hente ut kroppen av sin døde mor, som døde noen dager i forveien. Han bar henne med seg inn i kirken, og la henne på bordet foran talerstolen. Plutselig reiste den døde kvinnen seg opp, og begynte å gå rundt i kirken og priste Gud. Hele forsamlingen så det og ble slått av forundring over Guds mektige kraft. Flere hundre søkte frelse som et resultat av dette mirakel."


Kilde: Tidsskriftet "Shalom", nr. 3, 1999, s. 8

(Originalkilde: Ukeavisen "Korsets Seier")

(Oddvar Johansen skriver videre at under bare er den ene siden av saken. Også i Kina dør mange kristne av forskjellige sykdommer. Mange døde i fengsel for sin tros skyld, eller som et resultat av terroristenes herjinger. Også deres familier kunne stille spørsmålene hvorfor dette skjedde. Men vi gjør best i å ikke stille et slikt spørsmål, men overlate livet i Guds hånd."