Flest dør av tobakk

Flest dør av tobakk

Tobakk tar flest liv, mens alkohol er det rusmiddelet som gir størst sosiale problemer, ifølge en ny rapport. Samlet står tobakksbruk for rundt 18 prosent av alle dødsfall og omtrent 11 prosent av tapte friske leveår. Det viser en sammenligning av det totale omfanget av helseskader knyttet til bruk av tobakk, alkohol og narkotika i høyinntektsland. Alkohol står for rundt 2 prosent av dødsfallene, mens godt under 1 prosent dør av narkotikarelaterte skader.

Selv om alkohol er det rusmiddelet som gir størst sosiale problemer, mener befolkningen at narkotikabekjempelse er det myndighetene bør satse mest på.

-Det er et tankekors at narkotika blir sett på som det største ondet når problemene knyttet til alkohol angår så mange flere og påfører samfunnet større belastninger på mange områder, sier forsker Elisabet E. Storvoll ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), som står bak rapporten.

Et flertall av alle voldsepisoder i Norge er alkoholrelatert, og beregninger tyder på at mellom 5 og 14 prosent av alle barn vokser opp med foreldre med et risikofylt alkoholkonsum, ifølge rapporten.

Kilde: DagenMagazinet 29.10.2010, s. 6