165.000 barn dør hvert år av passiv røyking

165.000 barn dør hvert

år av passiv røyking

Barn er mer utsatt for passiv røyking enn noen annen aldersgruppe, og rundt 165.000 barn dør hvert år av dette, ifølge en ny rapport fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). De fleste av barnedødsfallene skjer i Afrika og det sørlige Asia, spesielt i lavinntektsland, ifølge forskerne. Barna blir først og fremst utsatt for tobakksrøyk hjemme.

-Kombinasjonen av passiv røyking og infeksjonssykdommer viser seg å være en dødelig kombinasjon i disse regionene, påpeker forskerne. I afrikanske land er det langt flere barn enn voksne som dør av andres røyking.


Kilde: Velsignet Helg (DagenMagazinet) / NTB, 27.11.2010, s. 8