Louise Thorsdahl om Djevelens taktikk

Louise Thorsdahl om

Djevelens taktikk

Louise Thorsdahl skriver i teksten ”Litt av mitt foredrag om åndeverdenen”:

”Vi mennesker er hevet høyt over dyrenes nivå, fordi vi er skapt i Guds bilde og er evige vesener. Av den grunn er vi stadig gjenstand for to veldige kontraster av åndsmakter. Og bak disse åndsmakter eksisterer der personligheter: Gud og Djevelen.

Disse har hver sine tjenende ånder som arbeider intenst i den ånd som utgår fra deres hærfører, fordi det er menneskets – ja det er din og min aller viktigste sak det gjelder. - Vårt evige oppholdssted.

Dit hvor vi skal overflyttes til, når dette korte jordelivet er slutt. Og fordi vi er slike store vesener, så har vi fått en fri vilje til selv å velge, hvilken av disse to åndsmakter vi vil lytte til, følge og tilhøre.

Og resultatet blir selvfølgelig der etter: Himmel eller Helvete. Det er ikke moderne i vår tid å nevne Djevelen eller hans fremtidige oppholdssted. Dette til stor fordel for mørkets fyrste, så får han utført sine djevelske planer mer upåaktet.

Men et av hans største og snedigste kunstgrep, det er vel når det lykkes for ham å få innbilt en del mennesker at han slett ikke er til i det hele tatt. Og da selvfølgelig heller ikke noe Helvete.

På den måten kan menneskene tillate seg å leve et så tøylesløst liv, som de bare ønsker til de en dag våkner i et fryktelig selvbedrag. Men ved å bortforklare Djevelen og Helvetes eksistens, trenger vi heller ingen Jesus. Og da er skriften også uten verdi for oss, og hva har vi mennesker da å holde oss til?

Denne samme Jesus som med sitt hellige blod gikk inn i helligdommen og fridde oss ut fra Djevelen idet Han vant en evig forløsning for slekten. Heb. 9: 12. Ved den nådestol som Gud hadde stilt til adgang for Hans blod. Rom. 3: 35.

Derfor er det også om å gjøre for denne løgnens fader å få menneskene til å ringakte ”Ordet om Korset” så dette blir for dem en dårskap og har dette lykkes; da er djevelspillet vunnet.

Jeg hørte engang en dame si:

-Jeg er ferdig med Djevelen jeg!

Da svarte jeg:

-Det er dessverre ikke jeg, for så lenge Djevelen ikke er ferdig med meg så er heller ikke jeg ferdig med ham.>> Det gjelder at vi ikke er overmodige. Den som tykkes seg å stå, han se til at han ikke faller. (1.Kor.10,12)

Vi har dessverre så mange sørgelige minner om disse som har vært benyttet av Gud til stor velsignelse. Men de ble skutt ned av djevelens snedige kunstgrep. Just fordi de ikke våkte over seg selv. - Sangeren synger: ”Store menn omkring oss faller, kjemp hvor kjempe kan.” I krig gjelder det å få skutt ned disse som er førere.

DETTE ER DJEVELENS TAKTIKK

Derfor gjelder det for oss Guds barn at vi blir mere fylt med den største av alle nådegaver: Kjærligheten.

Så vi ber mer for alle de ledende i de forskjellige menigheter – uansett, bare de har "Kristi Kors" som sitt banner. For når dette også lykkes for sjelefienden, at han får Guds folk til å spenne buen mot hverandre, da blir nok djevelfliret stort.

Kilde: http://www.lydmisjon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=615, lest 03.12.2010