Louise Thorsdahl om at Djevelen gjør hva han kan for å hindre bønn

Louise Thorsdahl om at Djevelen

gjør hva han kan for å hindre bønn

 

Louise Thorsdahl skriver:

”Djevelen gjør hva han kan for å hindre bønn. Fordi det er intet han frykter og hater slik som bønn - denne kraft som kan sette Himmel og jord i bevegelse og det umulige kan komme til å skje.

Og det er mange måter for denne ”spesialisten” å klare dette på. Det er ikke alltid den ytre uro han bruker, den er i grunnen ikke så farlig som når det lykkes ”tusenkunstneren” å få mennesket selv i den situasjon at de ikke kan be, i det han får dem til å begå en urett.

David hadde greie på denne trengsel for bønn. I det han sa: ”Om det er urett i hjertet da hører Herren ikke.

I Jesaja 1: 15. leser vi om at på grunn av noens urett, så sa Gud: ”Om dere holder ut deres hender, skjuler jeg mine øyne for dere. Om dere ber meget, hører jeg ikke.”

Skulle en eller annen være lurt av Djevelen så han er kommet i denne stilling, da vil jeg skynde meg å si: Fortsett nå ikke å høre på Djevelen, for etterpå så sier han nok: ”Nå har du gjort så mye galt, at det er umulig for deg å få nåde.”

FOR HØR HVA HERREN SIER

”Om dine synder er røde som blod, så skal de bli som den hv ite sne. Om de er som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.”

Og så viser Han oss til den kilden som er åpnet i Davids stad mot synd og all urenhet. I det ”Jesus Kristus Hans Sønns Blod renser oss fra all synd.”

Her er veien åpen igjen, og så lyser det mot oss fra:

Joh. 15: 7. ”Dersom dere blir i Meg og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil og dere skal få det.”

MÅ FORTELLE

En gang jeg var i bønn for en ufrelst, da møtte Djevelen opp idet jeg hørte tydelig at han sa:

-Hvis du ber så for denne, skal jeg sette han opp imot deg.

Jeg stusset litt, men fortsatte å be, for jeg tenkte:

Dette gjelder det evige. Djevelen greide å sette vedkommende opp i mot meg, men han klarte ikke å hindre bønnhørelsen.”


Kilde: http://www.lydmisjon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=617, lest 04.12.2010