Thomas à Kempis om den sanne visdom og fullkommenhet

Thomas à Kempis om den
sanne visdom og fullkommenhet

 

"Den sanne visdom og fullkommenhet er at en regner seg selv for ingen ting, men alltid har gode og høye tanker om andre."Kilde: à Kempis, Thomas. (1985). Kristi etterfølgelse. En andaktsklassiker fra 1400-tallet. Kristiansand: Ansgar Forlag (kapittel 2)