Om korrupsjon i Gaza

Om korrupsjon i Gaza


Israel trakk seg i 2005 ut fra Gaza, et område som ligger innenfor det geografiske området som ifølge Bibelen tilhører Israel.

”Parlamentarikere fra en rekke vestlige land har fått brev fra David Beilin, direktør i Israel Resource News Agency, der han ber dem undersøke hva de store pengesummene til De palestinske myndigheter blir brukt til. I 2010 bevilget Norge alene 866 millioner kroner til PA, diverse palestinske utviklingsprosjekter, og til FNs arbeid blant palestinske flyktninger gjennom organisasjonene UNDP og UNWRA. (...) David Beilin ber politikerne først undersøke om flere vestlige land støtter de samme palestinske prosjektene.

-Vi har avslørt at gode prosjekter på Vestbredden eller Gaza går ut med sine behov. Flere vestlige land har så bevilget penger til de samme prosjektene slik at de går med stort overskudd. Shifa-sykehuset i Gaza bad et år om to millioner dollar fra sju forskjellige kilder, forteller Beilin.

Han mener det særlig er grunn til å rette søkelyset mot FNs arbeid blant palestinske flyktninger, UNWRA.

-Alle ansatte i UNWRA innrømmer åpent at de er medlemmer av Hamas. De handler i stor stil med forsyningene de får utenfra og er eneste kilde for amerikanske dollar i kontanter i Gaza. De opplyser også åpent at de omsetter varene de får inn til Gaza gjennom smuglertunnelene fra Egypt, og har selv fortalt at UNWRA har en inntekt på 250 millioner dollar per år fra denne smuglingen, sier Beilin.

Han anklager UNWRA for umenneskelig behandling av de palestinske flyktningene.

-Målet for FNs flyktningearbeid burde være å snarest mulig bosette flest mulig personer i permanente boliger. Da Israel trakk seg ut fra sine 21 bosettinger i Gaza i 2005, kunne UNWRA plassert 300.000 av de 1,1 millioner flyktningene i disse områdene. I stedet raserte de bosettingene og opprettholder palestinernes drømmer om rett til å returnere til byene og områdene de flyktet fra i 1948. Det er en katastrofe å behandle flyktninger slik, sier Beilin.

Han har kontakt med parlamentarikere i USA, Canada, Australia og EU-parlamentet og ber dem stille spørsmål ved UNWRAs arbeid og bruken av den store støtten fra vestlige land. Både EU og USA har sagt klart fra at de ikke vil støtte arbeid via en terrororganisasjon som Hamas på Gazastripen. I 2009 påla USAs utenriksminister Hillary Clinton UNWRA å sjekke om de har ansatte tilknyttet terrororganisasjoner. Kontrollen viste at ingen ansatte hadde bånd til Al-Qaida eller Taliban, mens det aldri ble spurt om ansattes forhold til Hamas.

David Beilin reagerer også på innholdet i de palestinske lærebøkene som brukes i UNWRA-skolene i flyktningeleirene.

-Israel finnes ikke på kartene i skolebøkene, hele området vest for Jordanelven heter Palestina. I tillegg lærer de barna opp til hellig krig, jihad, til mord på jøder, og dyrking av martyrer som selvmordsbombere. Det må gå an å stille spørsmål til vestlige politikere som gir store summer til hjelpeprosjekter for palestinere: Har dere besøkt skolene og sett skolebøkene dere finansierer? Tiden er inne for å stille klare betingelser med de store bevilgningene fra vestlige land til UNWRA og de palestinske myndighetene, sier Beilin."


Kilde: DagenMagazinet, 06.01.2011.