Pornografi er en alvorlig synd

Pornografi er

en alvorlig synd

Den katolske kirke hadde i 2006 1131 000 000 (1,131 milliarder) medlemmer. I 1992 ble boka Den katolske kirkes katekisme utgitt. Denne boka består av 2700 paragrafer som utførlig beskriver og forklarer den katolske tro. Fotnoter henviser til Bibelen, kirkefedrene og kirkelige dokumenter. Under omtale av det sjette bud, ”Du skal ikke bryte ekteskapet”, står følgende om pornografi:

”Pornografi består i å ta seksuelle handlinger, virkelige eller etterapede, ut av det intime forhold mellom partene og vise dem frem for en tredje part på en forsettlig måte. Pornografi krenker kyskheten fordi den forvrenger den ekteskapelige handling, som er ektefellens intime hengivelse til hverandre. Den er en alvorlig krenkelse av verdigheten til dem som hengir seg til slikt (opptredende, forretningsfolk, publikum), fordi hver enkelt for den andre blir en gjenstand til simpel forlystelse og urettmessig profitt. Den fører alle inn i en illusjonsverden. Den er alvorlig synd. De offentlige myndigheter bør forhindre fremstilling og salg av pornografisk materiale (s. 560).”

”Blant de alvorlige synder mot kyskheten skal nevnes onani, hor, pornografi og homoseksuell praksis (s. 569).”

Kilder:

Den katolske kirkes katekisme. (1994). Oslo: St. Olavs Forlag.

http://no.wikipedia.org/wiki/Den_katolske_kirke, lest 21.02.2011

http://stolavforlag.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=46&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=1, lest 21.02.2011